אחריות חברתית

לגרנות כארגון גדול ומוביל המפתח חקלאות ותעשייה חקלאית מחויבות עמוקה לחברה הקיבוצית בכלל, למשקי גרנות בפרט
ולסביבה בה פועלים הארגון, התאגידים והחברות הבנות. לאחריות זו פנים רבות והיא נוגעת בכל עשייה של הארגון, שולחיו ואנשיו.

hevratit4
shadow

שמירה על הסביבה

הינה חובה וזכות של כל גוף ועל אחת כמה וכמה של גוף גדול ומוביל כמו גרנות. כך, מחויבים כל התאגידים והחברות הבנות של גרנות, ובראשם הנהלת הארגון לעמוד בכל תקני הגנת הסביבה הנדרשים בתחומי פעילותם.
זאת ועוד, החקיקה המתקדמת בנושאים אלו מחייבת התאמה מחדש של המתקנים, נהלי העבודה והוראות הבטיחות מדי תקופה ובכל אלו עומד הארגון על כל שלוחותיו, תוך שמירה על האוכלוסיה הנמצאת במימשק לפעילויות השונות.

קיבוצניקים למען החברה

מיזם של התנועה הקיבוצית בשיתוף עם גופים נוספים שחברו יחד במטרה להחזיר את הקיבוצים, את חבריהם ואת הערכים המובילים את הקהילות השיתופיות המגוונות למוקד העשייה החברתית בישראל.
הפעילות העניפה במסגרת זו כוללת גם איסוף עודפי מזון מהמטעים והפרדסים וחלוקתם לנזקקים באמצעות לקט ישראל, ימי גיוס, סדנאות והרבה הרבה נתינה לזולת.
.דגש מיוחד ניתן על חיזוק רוח ההתנדבות בקיבוצים וקיימת אפשרות לקבל ליווי משקי לחיזוק הנושא

shadow

תרומה לקהילה

התאגידים והחברות הבנות של גרנות קשורים לקהילות רבות ולמיזמים רבים בכל רחבי הארץ. כך, מאומצים על ידינו מוסדות חינוך בעלי מאפיינים יחודיים, יחידות שונות של צה"ל, פרויקטים למצוינות, עמותות לטיפול בניצולי שואה ועוד. בנוסף, הקימו אנשי מחלקת התחזוקה של אמבר אנדרטאות ברחבי הארץ לזכר נפגעי פעולות האיבה והם מתחזקים אותן ומטפחים אותן לאורך כל השנה.

החממה האקולוגית בעין שמר

גרנות מאמצת את החממה האקולוגית, המהווה בית גידול מטפח ומיוחד במינו לחוקרים וליזמים צעירים מבתי ספר רבים – יסודיים, חטיבות ותיכונים – מחוף הכרמל ועד לדרום השרון.
ביסודו של המיזם עומדת התפיסה הרואה חשיבות רבה בחיבור התעשייה המקומית והחינוך מתוך הבנה שרק דרך עשייה משותפת אפשר לעודד את הילדים והנוער לעסוק במחקר ובחקלאות. כך, מלווים אנשי מחלקת התזונה של אמבר ואנשי השטח של אבוקדו גרנות מספר מחקרים הבוחנים דרכים לשיפור תהליכי הייצור והגידול, להעשיר את התוצרים ועוד.

shadow

תרומה לקהילה

התאגידים והחברות הבנות של גרנות קשורים לקהילות רבות ולמיזמים רבים בכל רחבי הארץ. כך, מאומצים על ידינו מוסדות חינוך בעלי מאפיינים יחודיים, יחידות שונות של צה"ל, פרויקטים למצוינות, עמותות לטיפול בניצולי שואה ועוד. בנוסף, הקימו אנשי מחלקת התחזוקה של אמבר אנדרטאות ברחבי הארץ לזכר נפגעי פעולות האיבה והם מתחזקים אותן ומטפחים אותן לאורך כל השנה.

החממה האקולוגית בעין שמר

גרנות מאמץ את החממה האקולוגית, המהווה בית גידול מטפח ומיוחד במינו לחוקרים וליזמים צעירים מבתי ספר רבים – יסודיים, חטיבות ותיכונים – מחוף הכרמל ועד לדרום השרון.
ביסודו של המיזם עומדת התפיסה הרואה חשיבות רבה בחיבור התעשייה המקומית והחינוך מתוך הבנה שרק דרך עשייה משותפת אפשר לעודד את הילדים והנוער לעסוק במחקר ובחקלאות. כך, מלווים אנשי מחלקת התזונה של אמבר ואנשי השטח של אבוקדו גרנות מספר מחקרים הבוחנים דרכים לשיפור תהליכי הייצור והגידול, להעשיר את התוצרים ועוד.