אודות גרנות

גרנות - ארגון אזורי בבעלותם של 43 קיבוצים ומושבים שיתופיים, השוכנים במרכזה של מדינת ישראל מנחשונים בשרון המזרחי ועד להחותרים שלמורדות הכרמל. בתשלובת גרנות כ-20 מפעלים ותאגידים הנוגעים, רובם ככולם, בחקלאות, בחיים בקיבוצים ובצרכי המשקים, הקהילות והפרטים.

5-1

היכולת של הארגון ליזום ולהוציא לפועל פתרונות מיטביים עבור בעליו היא הקו המוביל את הנהלת גרנות ביום יום תוך שהיא שומרת על קשר הדוק עם הקיבוצים ומוביליהם מחד ועם הגופים האזוריים והממשלתיים מאידך.
במקביל פועלים בישראל עוד 7 ארגונים אזוריים המשתפים בינהם פעולה בתחומים שונים הנוגעים לחיים בכל קיבוצי הארץ, דוגמת המאמץ המשותף להמשך הבנייה והצמיחה בקיבוצים, ייצוג מול נציגי הממשלה בנושא חוק ההתיישבות ואחזקות משותפות בתנובה ובחברת אלון שמאפשרת להיות גורם מוביל ומשפיע על התהליכים וההחלטות בשתי החברות הגדולות והחשובות האלו.

המחזור המצרפי של גרנות הינו כ-3 מיליארד שקלים ומקורו בעשייה מגוונת בתחומים רבים ובהם: חקלאות, אחזקות ופיננסיים, תעשייה חקלאית, הדרכה והכשרה, אנרגיה, תשתיות ועוד. משאבים רבים מוקדשים לסיוע לשמירה ולפיתוח החקלאות במשקי גרנות באמצעות מודלים ייחודיים ושותפויות בין גרנות למשקים, בגידול מטעי אבוקדו ופרדסי הדרים, בתחזוקת רפתות ולולים ועוד. שני התאגידים הגדולים של גרנות הם מכון התערובת אמבר, האחראי לכ-33% מייצור מזון לבעלי חיים בישראל ומרכז פעילות עניפה בגידול ושיווק בעלי חיים ואבוקדו גרנות המהווה כשליש מענף האבוקדו הישראלי ומלווה את גידול האבוקדו מהמטעים ועד לנקודות השיווק בארץ וברחבי אירופה.