רוח גרנות

גרנות פועלת לעיצוב עתיד בו הקיבוצים השותפים בה חסונים כלכלית וחברתית, אדונים לגורלם ולעתידם ומחויבים לעזרה הדדית. גרנות מחזקת את כלכלת חבריה במעגל פעילות אזורית משותפת. בליבת עיסוקינו, נמצאת הפעילות החקלאית, המהווה אבן יסוד בעיצוב עתיד קיבוצי האזור ומקור לגאווה.

ערכי גרנות

אנו נאמנים ומחויבים לבעלים ולערכיהם. אנו מנהלים את עסקינו בשקיפות מלאה, בשאיפה למקצוענות ובאחריות מרבית למשאבים העומדים לרשותנו. אנו מאמינים כי מובילות, איכות ונאמנות אנשינו, הינם המפתח המרכזי להצלחה.

ייעוד גרנות

ייעודנו בהשאת ערך ותרומה כלכלית וניהולית משמעותית, לאורך זמן, המעצימה את השגשוג הכלכלי והחברתי של המשקים וחבריהם ומקדמת את ההתיישבות הכפרית באזורנו.

ערכי גרנות

ארגון כלכלי מוביל, אשר חבריו הינם אגודות חקלאיות שיתופיות. גרנות מתמחה בייזום, ניהול והשבחה של נכסים המשותפים לחברי הארגון ובמרכזם החקלאות, וכן במתן מענה ניהולי מקצועי לצרכים הכלכליים והחברתיים ולאינטרסים של חברי גרנות.

מטרותינו האסטרטגיות

  • בניית תשלובת כלכלית איתנה ובת קיימא המניבה פירות כלכליים משמעותיים לבעלים
    • מימוש צמיחה רווחית, חלוקת רווחים, תשואה על ההון, הגדלת ערך הנכסים ותזרים חיובי תוך כדי ניהול הסיכונים והחשיפות.
    • פיתוח וחיזוק עסקי הליבה ובמרכזם החקלאות תוך כדי בניית יתרונם התחרותי לכל אורך שרשרת הערך מאמצעי הייצור ועד השיווק.
    • ייזום ופיתוח הנכסים המשותפים של המשקים וניהולם להשגת תשואה עודפת, וזאת על בסיס יתרון יחסי יציב ובמענה לצרכיהם המשותפים של חברי הארגון.
  • הגנה על האינטרסים של ההתיישבות הכפרית באזור.
  • בניית כלים לתמיכה ביכולות הניהוליות והמקצועיות בסוגיות כלכליות וחברתיות של המשקים וחבריהם, על פי בקשתם.
  • בניית התשתית הניהולית האיכותית הנדרשת לשימור המובילות העסקית, וזאת תוך כדי מתן עדיפות לחברי המשקים ומיצוי מיטב הפוטנציאל של חברי הארגון.