מחלקת הקניות

מחלקת קניות

חצר
shadow

תפקידה של מחלקת הקניות של גרנות להביא לידי ביטוי יכולת קנייה מרוכזת ולנצל את יתרון הגודל של הארגון. המחלקה מופקדת על כל תחומי הרכש של הקיבוצים –מצריכה פרטית ועד צריכה יצרנית ותעשייתית, תוך שהיא מציגה למשקים אפשרות ליהנות ממחירים נוחים, תשלום מרוכז לספקים ותנאי אשראי מועדפים ברכישה דרכה.מחלקת הקניות עובדת בשיתוף פעולה מלא ובצמוד עם המחלקות המקבילות בארגונים האזוריים האחרים וכך נהנים חברי הקיבוצים, ראשי הענפים ומנהלי המפעלים מחסכון משמעותי לאורך השנים.