אמבר

1-1
shadow
1-1
shadow
cow_thumb

גרנות הינה שחקן מרכזי בגידול ובהזנת בעלי החיים בישראל. היא עושה זאת באמצעות אמבר המייצר מזון לחיות משק ובהן: תרנגולות, הודים, פרות, צאן, דגים ועוד. באמבר חברים כ- 146 קיבוצים ומושבים מפאתי חיפה ועד אילת.

תהליך ייצור התערובות מבוצע על ידי אמבר מקליטת חומרי הגלם, ועד לאספקה ללקוח.
התהליך מבוקר ומפוקח והוא מתנהל לפי כל כללי הבטיחות הביולוגית והוראות משרדי הממשלה האחראים.

בנוסף מרכזת אמבר פעילויות משיקות בתחום בעלי החיים ובהם:

מרכזי מזון אמבר

מרכזי מזון אמבר

בהם מיוצר בליל להזנת ענפי מעלי הגירה, הכולל את כל רכיבי המזון ומחולק ישירות לאבוס

אלף בר

מגדלת בעלי כנף ושותפה במיזמים עם קורניש, משמר העמק ואפרת

רמית ואפרת

נציגות בישראל של Ross BUT ,חברות בינלאומיות המפעילות לולי סבתות ואמהות לאפרוחי פטם והודים

1-1
shadow

תקן הזהב

לאמבר "תקן הזהב" הניתן לארגונים העומדים בשלושה תקני איכות מרכזיים ומהווה הכרה רשמית באיכות הכוללת של אמבר מהבטחת איכות המוצר, דרך מודעות לסביבה ועד לשמירה על העובדים וסביבת העבודה.

לניהול בטיחות וגהות בתעסוקה, המאשר כי אמבר פועלת לצמצום סיכונים קיימים ולביטולם במידת האפשר

אישור בינלאומי ממכון לבקרה ואיכות IQC למערכת ניהול איכות. אמבר קיבלה את התקן כבר בשנת 1998 ומאז עוברת בהצלחה את מבדקי ההתעדה

אישור בינלאומי ממכון IQC למערכת ניהול סביבה, המבטיח כי פעילות אמבר נעשית תוך אחריות ורגישות לסביבה, עמידה בדרישות החוק, ניצול יעיל של משאבים, חיסכון בתשומות וקידום חשיבה ירוקה