סיבן

sivan
shadow
field_thumb

סיבן הינה אגודת האחזקות של גרנות לפעילויות חקלאיות משלימות לעסקי הליבה של הארגון. כך מאפשרת גרנות למשקים החברים בארגון
להרחיב את החקלאות והפעילות החקלאית תוך מתן מענה מימוני ומקצועי בעת ובעונה אחת. במסגרת סיבן פועלות:

הדרי גרנות

אגודה חקלאית המגדלת, אורזת ומשווקת פרי הדר, בארץ ומעבר לים. להדרי גרנות בית אריזה מודרני לזני נפח וקליפים, הכולל שטחי קירור ואחסון.
האגודה אחראית גם לטיפול ולטיפוח הפרדסים הנטועים בשטחי משקי גרנות בשותפויות עם המשקים עצמם.

פרדסי גרנות

הגוף המבצע את נטיעת הפרדסים במשקי גרנות בהתאם להסכמי ההתקשרות בין הדרי גרנות לכל קיבוץ וקיבוץ. לפי המודל הבסיסי חלקו של הקיבוץ ניתן בהתאם למכסות המים והקרקע שלו ואילו פרדסי גרנות מביאה את הידע המקצועי ואת ההשקעה הכלכלית. המודל הינו גמיש בהתאם לצרכיו של כל קיבוץ ולכוח האדם שלו.

גרנות אנרג'יקס

שותפות בין גרנות לאלוני חץ המקימה מתקנים סולאריים לייצור חשמל בהתאם לזכיונות של חברת החשמל. לשותפות 3 מתקנים פעילים על גגות מבני אמבר, אבוקדו גרנות וא.פ.א.י גרנות. לגרנות 50% בגרנות אנרג'יקס