התארגנויות חקלאיות

1-3
shadow
2-2
shadow
1-3
shadow

למשקי גרנות מסורת ארוכת שנים של שיתופי פעולה ענפיים בתחומים שונים. תחת המטריה הזו פועלות בגרנות התארגנות הרפת והתארגנות הגד"ש. ההתארגנויות מעניקות למשקים ליווי מקצועי וכלכלי, סיוע בגיבוש וביצוע תכניות עבודה וסיכומים שנתיים, ייצוג אזורי בהנהלות ובמוסדות הארציים דוגמת התאחדות מגדלי הבקר, ארגון עובדי הפלחה, מועצת הצמחים ועוד. שיתוף הפעולה הזה מאפשר לקיים מכרזי אזוריים ולקבל מידע סטטיסטי ונתונים שנתיים על הענף ועל האזור כולו.
במסגרת ההתארגנות משתתפים מנהלי הענפים בימי עיון ובכנסים מקצועיים, בסיורים אזוריים ובפעילויות שמטרתן קידום הענף פנימה והחוצה – מול הרגולטורים ומשרדי הממשלה.
התארגנויות אזוריות כאלו קיימות בכל רחבי הארץ ותרומתן למשקים עצמם משמעותית ביותר והוא הנותן את התוקף להמשך קיומן לאורך השנים.

התארגנות הרפת

משקי רפת בגרנות: 16 משקים בודדים, 15 משקים ב-6 שותפויות,
2 בתי ספר חקלאיים. סה"כ 24 רפתות כ-10,000 פרות,
מכסת חלב נכון ל- 2016 מעל 110 מיליון ליטר (כ-8% מהמכסה הארצית).

פעילות

 • סיווג בקר – עובד מטעם ההתארגנות מסווג במשקים את הפרות שיוצאות. הסיווג נשלח לסוחרים שב"מכרז שבועי" מתחרים על הקניה. ה"מכרז" מתנהל באגודת "בני בקר" שבה חברים משקי חלב קיבוציים מצפון הארץ. אנחנו נותנים שירותי סיווג בשכר בעמק בית שאן ובדרום הארץ.
 • תכניות שנתיות – תכנון ייצור ותכנית עסקית של הענף בכל משק.
 • סיכומים שנתיים – סיכומים פרטניים בכל משק המתבססים על תכנת הניהול של הרפת והנהלת החשבונות. וקובץ סיכומים אזוריים.
 • השתתפות בהנהלות רפת ובדיונים על הענף בהנהלות המשקים.
 • עריכת כנסים, מפגשים וסיורים אזוריים. העברת אינפורמציה ודוחות.
 • ייצוג בארגונים קשורים (התאחדות, מועצת החלב, החקלאית, שיאון, בני בקר ועוד).
 • א.ג.ר – א.ג.ר (אמבר, גרנות, רפת), אגודה שיתופית שחברים בה אמבר וגרנות בע"מ בחלקים שווים. האגודה מפעילה את רפת בית השיטה לתקופה של 25 שנים לאחר שהשקיעה ברפת השקעות איכות הסביבה והעבירה למשק מקדמה על חשבון תמורות הרפת העתידיות. ניהול א.ג.ר נעשה ע"י ההתארגנות.
 • התקציב השנתי של ההתארגנות עומד על כ-600,000 ₪ מזה כמחצית הסכום "הכנסות חיצוניות" (עבודות סיווג, עמלת ספקים מקניות, השתתפות במוסדות, "ביטוח מכונים, ודמי ניהול א.ג.ר) השאר גבייה מהמשקים שמחושבת חלקית שווה לכל נפש וחלקית לפי גודל.
לאתר התאחדות מגדלי בקר לאתר מועצת החלב לאתר שיאון
cow_thumb

התארגנות הגד"ש

משקי גד"ש בגרנות: 32 משקים.
14 משקים ב-4 שותפויות, 18 משקים בודדים.
סה"כ כ-50,000 דונם, רובם שלחין.
בחלקם מגודלים 2 גידולים בשנה (דו גידול).

פעילות

 • מחלקת הדרכה – ריכוז הדרכה אזורי. מדריכים: 2 ממשרד החקלאות ו-1 נוסף מדריך חלקי במימון ההתארגנות.. מחלקת ההדרכה עוסקת בהדרכה שוטפת במשקים, ניסיונות, עריכת ימי עיון, הפצת חומר למשקים.
 • ועדת מגדלים – מעין הנהלה שמקבלת דוחות, מלווה ומחליטה על פעילות ההתארגנות.
 • חוברת תחשיבים וסיכומים מקצועיים אזוריים.
 • מו"מ והסכמים על ניפוט הכותנה מהאזור.
 • מו"מ מחירי תחמיצים, זרעים, דשנים וכו'.
 • תכניות גידולים שנתיות במשקים.
 • ייצוג בארגונים קשורים (מועצת הכותנה, ארגון עובדי הפלחה, שולחן ירקות לתעשייה ועוד).
 • עריכת כנסים, מפגשים וסיורים אזוריים).
 • התקציב השנתי של ההתארגנות – כ-600,000 ₪, מזה כמחצית הסכום "הכנסה חיצונית" (מימון מחקרים, תשלום ישיר על פעילויות, עמלה מספקים, דמי ניהול אחיטוב סיבן). היתרה גביה מהמשקים בחלקה "שווה לכל נפש" ובחלקה לפי שטחי גידול.
לאתר ארגון עובדי הפלחה לאתר מועצת הכותנה לאתר מועצת הצמחים