קשר עם משקים

כלל הפעילות של גרנות, התאגידים והחברות הבנות מכוונת לצרכי משקי גרנות ותושביהם. שיתופי הפעולה בין הארגון למשקים צמחו עם השנים בהתאם לצרכים אלו והם באים לידי ביטוי במספר אופנים:

kesher3
shadow

ליווי ותמיכה פיננסיים

פעילותה של גרנות בע"מ מספקת למשקים ולעומדים בראשם גב כלכלי יציב ורחב התומך, בראש ובראשונה, בייעוץ וליווי טרם קבלת החלטות משמעותיות, הנוגעות לחיים בקיבוצים, לתכניות פיתוח וצמיחה כלכלית. גרנות בע"מ ומנהלי גרנות מסייעים למשקים גם בניהול משברים והתמודדות עם מצבי קיצון. כך, לדוגמא, התגייסו אנשי גרנות והיו חלק מוועדים ממונים, תמכו באמצעות מתן הלוואות להשקעות בפיתוח חקלאי, בתהליכי הבראה בקיבוצים ועוד.

קשרי ציבור

הינם כלל הממשקים בין גרנות למשקים שאינם על בסיס פעילות הליבה החקלאית של הארגון. המטרה – חיזוק הקשר עם המשקים ופיתוח דרכים חדשות לביסוסו. בין הפעילויות הנכללות בתחום קשרי הציבור:

  • פורום עמיתים – מדי חודש מתכנסים מנהלי קהילה ומזכירים מכל משקי גרנות למפגש במהלכו הם דנים בדילמות משותפות, מקיימים לימוד עמיתים ומשתפים זה את זה בפתרונות וברעיונות ניהוליים.
  • פורום ב"ר - למנהלות בריאות ורווחה במשקי גרנות. מתכנס מדי חודש ומהווה מקום של למידת עמיתים והעשרה מקצועית.
  • מועדון הגורן – פורום המנהלים הכלכליים של משקי גרנות בו נפגשים יו"רים, מנהלי כספים, גזברים, מרכזי משק ועוד לשמוע הרצאות מומחים בתחומים שונים ולדון בסוגיות ניהוליות מרכזיות.
  • תיאום וייזום ביקורים של הנהלות המשקים וקהלים נוספים בגרנות
  • הקמת גלריית גרנות לאמנות פלסטית
shadow

מודלים קואופרטיבים

דוגמת מודל "מטעי גרנות" – מזה כעשר שנים מנהלת גרנות מטעי אבוקדו בשיתוף עם המשקים במודל בו הקיבוץ נותן את מכסת המים והקרקעות שלו לטובת גידול ונטיעות חדשות וגרנות מספקת את הכסף להשקעה, כוח אדם (בהחלטה משותפת עם הקיבוץ) והידע. במודל זה משמשים הרווחים להחזרת ההשקעה ולאחר נקודת האיזון הם מתחלקים שווה בשווה בין הקיבוץ לגרנות. לאחר 15 שנה חוזר המטע לבעלות מלאה של הקיבוץ.

ועדות, הנהלות ואסיפת המשקים

כ-100 נציגים ממשקי גרנות לוקחים חלק פעיל בעבודה השוטפת בגרנות דרך השתתפות באסיפת המשקים, בהנהלות הציבוריות של גרנות, אמבר ואבוקדו גרנות ובוועדות בגרנות: מינויים, ביקורת, כספים ושכר.

קורסים, הדרכות וימי עיון

מתקיימים בגרנות מדי שבוע ומזמינים את חברי המשקים לקחת בהם חלק. לעתים מדובר בהדרכות בתשלום ובהרשמה מראש, לעיתים ביוזמה של התנועה הקיבוצית ומחלקותיה ובמקרים אחרים מארגנים גופים חיצוניים הדרכות ספציפיות אליהן מוזמנים בעלי תפקידים/מנהלים מהקיבוצים לפי תחום אחריותם. בין אלו ניתן למנות את קורס הדירקטורים של התק"צ, פורום קרקעות, הדרכות אופיס, פרזי וכו'