תאגידי גרנות

התאגידים הם הזרוע המבצעת את החלטות הנהלת גרנות ואסיפת המשקים של הארגון. התאגידים הגדולים והמובילים את הארגון הם אמבר בתחום בעלי החיים ואבוקדו גרנות בתחום הצומח. העבודה השוטפת של הארגון מתבצעת דרך גרנות בע"מ – האחראית על הניהול הפיננסי ועל האחזקות החיצוניות ומפעלי גרנות המנהלת את החצר ואת הנדל"ן. מיגר וסיבן מאגדות את פעילותן של החברות הבנות – הדרי גרנות, רימון, מי רם, אגרוסטאדיס, גרנות אנרג'יקס, ONE1 ועוד. לכל התאגידים בגרנות אסיפת בעלים (משקים), הנהלה רחבה (דיקרטוריון) וצוות ניהולי מצומצם האחראי לעבודה היומיומית בהתאם לתכניות עבודה, הדרישות והיעדים שקבעו הבעלים. כל תאגידי גרנות מחלקים רווחים אחת לשנה לבעלים לפי מפתח האחזקות של משקי גרנות.