גרנות בע"מ

granot
shadow
factory_thumb

גרנות בע"מ – אגודת האם של מפעלי ותאגידי גרנות – הוקמה בתחילת שנות ה-40 של המאה ה-20, כארגון קניות שנועד לסייע לקיבוצים באזור בשיווק התוצרת החקלאית וברכישת חומרי גלם ותשומות לחקלאות ולתעשייה של אז. היום מתווה גרנות בע"מ את הדרך למיגוון הפעילויות של הקבוצה, תוך שהיא יוזמת, מלווה ומובילה את ביצוען ודואגת לשמירה על שני עקרונות יסוד את הארגון לאורך השנים: חיבור לליבה החקלאית וההתיישבותית ומיצוי היתרונות הכלכליים של הארגון לטובת השאת ערך לבעליו.
קיימים בגרנות מספר מודלים של שיתופי פעולה עם ומול חברי האגודה, כאשר בכולם באים לידי ביטוי הידע והניסיון שנצברו בארגון במהלך השנים ולצידם יתרון הגודל התורם במדדי איכות, יעילות, כמות ותמורה.
גרנות בע"מ מממנת את כלל פעילות הארגון, המפעלים והחברות הבנות ומסייעת למשקים על ידי מימון שמיועד להשקעות באמצעי ייצור בתחום החקלאות, התשתיות, התעשייה ועוד.
בנוסף מחזיקה גרנות בע"מ אחזקות ישירות בתנובה (7.5%), בקרנות טנא, להב. שדות ועוד.
גרנות בע"מ אחראית לפיתוח העסקי בארגון, תוך למידת תחומי פעילות אפשריים, בחינת היתכנות, פוטנציאל וקשר מתמיד עם המשקים לאיתור צרכים.

מחלקת הקניות

תפקידה של מחלקת הקניות של גרנות להביא לידי ביטוי יכולת קנייה מרוכזת ולנצל את יתרון הגודל של הארגון. המחלקה מופקדת על כל תחומי הרכש של הקיבוצים – מצריכה פרטית ועד צריכה יצרנית ותעשייתית, תוך שהיא מציגה למשקים אפשרות ליהנות ממחירים נוחים, תשלום מרוכז לספקים ותנאי אשראי מועדפים ברכישה דרכה.
מחלקת הקניות עובדת בשיתוף פעולה מלא ובצמוד עם המחלקות המקבילות בארגונים האזוריים האחרים וכך נהנים חברי הקיבוצים, ראשי הענפים ומנהלי המפעלים מחסכון משמעותי לאורך השנים.