1-1
shadow
1-1
shadow
factory_thumb

גרנות משקיעה ומפתחת תחומי פעילות חדשים ושירותים משלימים כחלק מרצונה להרחיב ולחזק את הקשר בין הארגון למשקיו. במסגרת זו אנו משתפים פעולה עם
חברות קיימות או חדשות תוך שהיא חוברת לשותפים הנחשבים למקצועיים והמנוסים בתחומם. אחד מקווי היסוד לשותפויות אלו הינו בעלות של גרנות בכ-30% לפחות.

פעילויות נוספות

רימון בע"מ

עוסקת בייזום, ליווי וביצוע של פרויקטים בתחום המים המושבים והובלת גז בארץ ובעולם. גרנות מחזיקה 67% מרימון.

אגרוסטאדיס

תכנית להכשרה מעשית של סטודנטים שסיימו תואר ראשון בחקלאות המגיעים לישראל ל-11 חודשים של התנסות בחקלאות המודרנית המיושמת בישראל ולימודים באחד משלושת הקמפוסים של אגרוסטאדיס בתל חי, ברופין או בכפר סילבר. גרנות מחזיקה ב-50% מהחברה.

ONE1

חברת מיחשוב המעסיקה כ-1300 עובדים ומספק לכ-1000 לקוחות בישראל וברחבי העולם שירותי תכנון והטעמה של פתרונות תוכנה ותשתיות. לגרנות כ-8% בחברה.

גרנות אנרג'יקס

שותפות בין גרנות לאלוני חץ המקימה מתקנים סולאריים לייצור חשמל בהתאם לזכיונות של חברת החשמל. לשותפות 3 מתקנים פעילים על גגות מבני אמבר, אבוקדו גרנות וא.פ.א.י גרנות. לגרנות 50% בגרנות אנרג'יקס