מפעלי גרנות

1-1
shadow
factory_thumb

מפעלי גרנות (אגודה שיתופית) אחראית לטיפול, ניהול ופיתוח נכסי הנדל"ן של גרנות והשירותים המשותפים לקבוצה כולה. מפעלי גרנות מנהלת את חיי היום יום בחצר גרנות ואחראית על קשר עם גורמי החוץ בכל הקשור במתחם.
בחצר גרנות שוכנים מטה הארגון, המפעלים האזוריים של משקיה ומשרדי חלק מהחברות הבנות. בנוסף מציעה מפעלי גרנות שירותי אחסון ללקוחות שונים, במבנים ששופצו והותאמו למטרה זו. שטח החצר כ-240 דונם ובין תחומי האחריות של מפעלי גרנות גם טיפוח המתחם, טיפול בשירותים המשותפים ופיתוח תשתיות דוגמת: מים, חשמל, תקשורת, ביטחון, דרכים, ניקיון, ביטוח ובטיחות, חדר אוכל, חדרי ישיבות וכנסים, מרכז הפעילות וההדרכה ועוד.
בנוסף, מנהלת מפעלי גרנות את הקשר עם גורמי החוץ ובהם: רמ"י, רשויות ומועצות מקומיות הנושקות למתחם, ועדת התכנון והבנייה המחוזית, חברת החשמל, כיבוי אש, מקורות, נציבות המים, החברה לדרכים, המשרד להגנת הסביבה ועוד.
במקביל, מטפלת מפעלי גרנות ביישום התב"ע החדשה של גרנות, מ/394 המגדילה את זכויות הבניה במתחם ומייעדת חלק ממנו לתעשייה עתירת ידע.
50 דונם נוספים השייכים לגרנות, שוכנים בסמוך למחלף עירון ומיועדים לתעשייה חקלאית.