משקי גרנות

43 קיבוצים ומושבים – מתל אביב ועד חיפה, בהם מתגוררים כ-20,000 אלף גברים, נשים וטף - הם הבעלים של גרנות, הם בסיס קיומו של הארגון והם הסיבה לכל פעילות שמתקיימת בתאגידים לפני יותר מ-75 שנים החלו קיבוצי האזור לרכוש יחד חומרי גלם וציוד חקלאי. במהלך השנים צמח שיתוף הפעולה הזה והפך לארגון האזורי הגדול והיציב בישראל התומך, מעודד ומפתח את החקלאות והתעשייה החקלאית ובה בעת עומד לרשות המשקים ומסייע להם בעת הצורך.

לכל משק אחזקות בגרנות ונציג באסיפת המשקים. בנוסף, מאיישים את הוועדות בארגון ואת ההנהלה הציבורית כ-100 חברים מהמשקים המתחלפים כל 5 שנים. תרומתם של נציגי המשקים חשובה וחיונית לחיזוק הקשר בין גרנות לבעליה מחד ולבחינת מתמדת של העשייה ובחברות הבת. היומיומית וכיווני הצמיחה העתידיים.