granot

Granot International

גרנות אינטרנשיונל GI הוקמה ב-2021 בבעלות של קבוצת גרנות ו-SMP מקבוצת מאיר חברה למכוניות בע"מ, במטרה לייצא לחו"ל את הידע והיכולות שצברה גרנות בתחומי החקלאות השונים לאורך השנים.  GIשואפת לקדם ביטחון תזונתי בעולם, תוך שמירה על רווחת בני האדם, בעלי החיים ואיכות הסביבה. החברה פועלת ברחבי העולם בפיתוח, ניהול, ליווי וייעוץ בפרויקטים לאומיים ובינלאומיים, בשת"פ עם חברות ושותפים מקומיים והיא מציעה פתרונות איכותיים המבוססים על צורכי הלקוח ובהתאם למשאבים.


גרנות אינטרנשיונל יוצרת ערך משמעותי ללקוחותיה ומביאה ערך למיזמים שלה בזכות:
• אסטרטגיה שמתמקדת בפרויקטים ארוכי וקצרי טווח.
• צוות יעיל, ממוקד עם ניסיון ומומחיות רבה בתחומים מגוונים.
• החברה נהנית מתמיכתה המקצועית והכלכלית של תאגידי גרנות
החברה מתמקדת ב-3 תחומים עיקריים
• בע"ח – טיפול בעולם החי על כל נגזרותיו: תשומות, מזון, גידול, טכנולוגיה, ציוד וכדומה. • צומח – הקמה וליווי של מטעי אבוקדו, פרדסי הדרים וירקות אחרים. טיפול בשיווק והפצה.
• טכנולוגיות וחדשנות – חיפוש מתמיד אחר פתרונות טכנולוגיים חדשניים המשפרים את איכות וכמות המזון תוך שמירה על איכות הסביבה.

פעילויות GI

פיתוח עסקי

גרנות אינטרנשיונל שואפת לייצר ערך משמעותי ללקוחותיה ולמיזמים שלה כבר מהיום הראשון. זאת באמצעות:
• אסטרטגיה שמתמקדת בפרויקטים ארוכי וקצרי טווח.
• צוות יעיל, ממוקד עם ניסיון ומומחיות רבה בתחומים מגוונים.
• תמיכה מקצועית וכלכלית של גרנות, גישה לידע רב, תשתיות וקשרים של גרנות בעולם החקלאות.
החברה מתמקדת ב-3 תחומים עיקריים, מתוך אמונה שבתחומים אלו יושגו באופן מיטבי מטרותיה וחזונה:
• בע"ח – טיפול בעולם החי על כל נגזרותיו: תשומות, מזון, גידול, טכנולוגיה, ציוד וכדומה. • צומח – הקמה וליווי של מטעי אבוקדו, פרדסי הדרים וירקות אחרים. טיפול בשיווק והפצה.
• טכנולוגיות וחדשנות – חיפוש מתמיד אחר פתרונות טכנולוגיים חדשניים המשפרים את איכות וכמות המזון תוך שמירה על איכות הסביבה.

פרויקטים והשקעות

עד כה הקימה GI פרוייקט גדול של אבוקדו בקניה עם שותפים מקומיים. בשנים הקרובות יורחב הפרויקט ויוקם בית אריזה גדול שיקלוט את הפרי שלנו וכן, של מגדלים נוספים בדרכו לאירופה.​

NIBBANA

"NIBBANA" הינה פלטפורמה להפחתת גזי חממה בתחום המזון באמצעות מספר פעילויות ובהן: חברת ייעוץ המלווה חברות מזון משלב מדידת טביעת הרגל הסביבתית ועד יישום תוכנית להגעה לאיזון סביבתי של החברה. בנוסף, פועלת חברת פרויקטים המקדמת פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה וחברת מסחר אשר סוחרת בקרדיטים סביבתיים.
פיתוח עסקי
גרנות אינטרנשיונל שואפת לייצר ערך משמעותי ללקוחותיה ולמיזמים שלה כבר מהיום הראשון. זאת באמצעות:
• אסטרטגיה שמתמקדת בפרויקטים ארוכי וקצרי טווח.
• צוות יעיל, ממוקד עם ניסיון ומומחיות רבה בתחומים מגוונים.
• תמיכה מקצועית וכלכלית של גרנות, גישה לידע רב, תשתיות וקשרים של גרנות בעולם החקלאות.
החברה מתמקדת ב-3 תחומים עיקריים, מתוך אמונה שבתחומים אלו יושגו באופן מיטבי מטרותיה וחזונה:
• בע"ח – טיפול בעולם החי על כל נגזרותיו: תשומות, מזון, גידול, טכנולוגיה, ציוד וכדומה. • צומח – הקמה וליווי של מטעי אבוקדו, פרדסי הדרים וירקות אחרים. טיפול בשיווק והפצה.
• טכנולוגיות וחדשנות – חיפוש מתמיד אחר פתרונות טכנולוגיים חדשניים המשפרים את איכות וכמות המזון תוך שמירה על איכות הסביבה.
פרויקטים והשקעות
עד כה הקימה GI פרוייקט גדול של אבוקדו בקניה עם שותפים מקומיים. בשנים הקרובות יורחב הפרויקט ויוקם בית אריזה גדול שיקלוט את הפרי שלנו וכן, של מגדלים נוספים בדרכו לאירופה.​
NIBBANA
"NIBBANA" הינה פלטפורמה להפחתת גזי חממה בתחום המזון באמצעות מספר פעילויות ובהן: חברת ייעוץ המלווה חברות מזון משלב מדידת טביעת הרגל הסביבתית ועד יישום תוכנית להגעה לאיזון סביבתי של החברה. בנוסף, פועלת חברת פרויקטים המקדמת פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה וחברת מסחר אשר סוחרת בקרדיטים סביבתיים.