GFF

GFF הינה זרוע החדשנות והטכנולוגיה של קבוצת גרנות. העוסקת בחקלאות העתיד ובחיפוש אחר הדרכים להבטיח את המזון שלנו בעתיד. GFF מתמקדת בממשק בין טכנולוגיה לסביבה לאורך שרשרת המזון. אנו משקיעים ומקימים חברות תוך עבודה בשיתוף מכוני מחקר ואקדמיה, חברות הזנק, גורמי ממשל, תאגידי מזון וחקלאות וכמובן עם החקלאים.

GFF מתמקדת במספר עולמות תוכן מרכזיים:
• חקלאות בסביבה מבוקרת (Indoor Farming)
• חקלאות חרקים (Insect Farming)
• חקלאות אקלים (Climate Farming)
• חקלאות מדייקת (Precision Farming)
• חקלאות אצות (Algea Farming)
• חקלאות ביו-טכנולוגית (Biotechnology Farmig)

 

עולמות תוכן GFF

חקלאות בסביבה מבוקרת

החקלאות המסורתית דורשת משאבים רבים כגון: קרקע, מים וידיים עובדות וחשופה לשינויי האקלים. באמצעות טכנולוגיות גידול בסביבה מבוקרת ואוטומטית, ניתן להתגבר על חלק מאתגרים אלו.
להלן המיזמים שיש לנו בתחום: Hortica, GreenOnyxs, Nrgene

חקלאות חרקים

העולם במרוץ להשגת מקורות חלבון מקיימים. הן כמזון לבע"ח והן כמזון לבני אדם. החרקים למיניהן נותנים הינם מועמדים מובילים במרוץ זה. לחרקים יש יכולת מדהימה של המרת חומר אורגני לחלבון (FCR) בצורה יעילה משמעותית מהאלטרנטיבות. חקלאות חרקים הינה חלק ממעגל כלכלה מקומית מקיימת.
להלן המיזמים שיש לנו בתחום: Entoprotech, מאגד זבוב החייל השחור.

חקלאות אקלים

 על מנת להאכיל את אוכלוסיית העולם הצפויה ב- 2050 אנחנו נדרשים לייצר כ- 60% יותר מזון ממה שאנחנו מייצרים כיום ולעשות זאת תוך שמירה על כדור הארץ. איך עושים את זה? אנו מסייעים לחקלאים ולחברות המזון להתמודד עם אתגר זה באמצעות ארגז כלים מגוון שכולל בין היתר: ייעוץ, מדידה, הטמעה של טכנולוגיות וביצוע פרקטיקות מקיימות.
להרחבה ניתן לקרוא על המיזם הבא: NIBBANA.

חקלאות מדייקת

חקלאות מדייקת (PF) מסייעת לגורמים לאורך שרשרת המזון לאסוף מידע באמצעות חיישנים, לנתח אותו ולסייע להחלטות הניהוליות ובמקרים מסוימים אף לבצע אותן באופן אוטומטי, הכל במטרה להיטיב את השימוש במשאבים החקלאיים (לדוגמא: השקיה מדייקת), ביבולים ובאיכותם.
להלן המיזמים שלנו בתחום: נאוליטיקס, דייריקס, אנדריפ.   

חקלאות אצות

האצות הן הקבוצה היעילה ביותר על פני כדור הארץ להפיכת CO2, אור שמש ומים למזון מזין לכל בעלי החיים, לייצור דלק ביולוגי, לטהר מים ועוד. אצות גדלות פי 10 מהר יותר מצמחים יבשתיים, על אדמה לא יצרנית ולא ניתנת לעיבוד, כך שהיא לא מתחרה עם יבולים אחרים.
להלן המיזמים שיש לנו בתחום האצות: בראלג'י.

חקלאות ביו-טכנולוגית

ביוטכנולוגיה חקלאית הינה אוסף של טכניקות המשמשות לשיפור התעשייה החקלאית ובהן: הנדסה גנטית של יבולים, התחדשות תרבית רקמות של חומר צמחי ועוד. ביוטכנולוגיה חקלאית ביוטכנולוגיה חקלאית היא כלי חשוב במאמץ העולמי להילחם בחוסר ביטחון תזונתי.  

קרנות והשקעות

גרנות, באמצעות GFF מבצעת השקעות ישירות בסטרטאפים, קרנות הון סיכון ומיזמים נוספים הסינרגטיים לפעילות הקבוצה בתחום חקלאות העתיד.
חקלאות בסביבה מבוקרת
החקלאות המסורתית דורשת משאבים רבים כגון: קרקע, מים וידיים עובדות וחשופה לשינויי האקלים. באמצעות טכנולוגיות גידול בסביבה מבוקרת ואוטומטית, ניתן להתגבר על חלק מאתגרים אלו.
להלן המיזמים שיש לנו בתחום: Hortica, GreenOnyxs, Nrgene
חקלאות חרקים
העולם במרוץ להשגת מקורות חלבון מקיימים. הן כמזון לבע"ח והן כמזון לבני אדם. החרקים למיניהן נותנים הינם מועמדים מובילים במרוץ זה. לחרקים יש יכולת מדהימה של המרת חומר אורגני לחלבון (FCR) בצורה יעילה משמעותית מהאלטרנטיבות. חקלאות חרקים הינה חלק ממעגל כלכלה מקומית מקיימת.
להלן המיזמים שיש לנו בתחום: Entoprotech, מאגד זבוב החייל השחור.
חקלאות אקלים
 על מנת להאכיל את אוכלוסיית העולם הצפויה ב- 2050 אנחנו נדרשים לייצר כ- 60% יותר מזון ממה שאנחנו מייצרים כיום ולעשות זאת תוך שמירה על כדור הארץ. איך עושים את זה? אנו מסייעים לחקלאים ולחברות המזון להתמודד עם אתגר זה באמצעות ארגז כלים מגוון שכולל בין היתר: ייעוץ, מדידה, הטמעה של טכנולוגיות וביצוע פרקטיקות מקיימות.
להרחבה ניתן לקרוא על המיזם הבא: NIBBANA.
חקלאות מדייקת
חקלאות מדייקת (PF) מסייעת לגורמים לאורך שרשרת המזון לאסוף מידע באמצעות חיישנים, לנתח אותו ולסייע להחלטות הניהוליות ובמקרים מסוימים אף לבצע אותן באופן אוטומטי, הכל במטרה להיטיב את השימוש במשאבים החקלאיים (לדוגמא: השקיה מדייקת), ביבולים ובאיכותם.
להלן המיזמים שלנו בתחום: נאוליטיקס, דייריקס, אנדריפ.   
חקלאות אצות
האצות הן הקבוצה היעילה ביותר על פני כדור הארץ להפיכת CO2, אור שמש ומים למזון מזין לכל בעלי החיים, לייצור דלק ביולוגי, לטהר מים ועוד. אצות גדלות פי 10 מהר יותר מצמחים יבשתיים, על אדמה לא יצרנית ולא ניתנת לעיבוד, כך שהיא לא מתחרה עם יבולים אחרים.
להלן המיזמים שיש לנו בתחום האצות: בראלג'י.
חקלאות ביו-טכנולוגית
ביוטכנולוגיה חקלאית הינה אוסף של טכניקות המשמשות לשיפור התעשייה החקלאית ובהן: הנדסה גנטית של יבולים, התחדשות תרבית רקמות של חומר צמחי ועוד. ביוטכנולוגיה חקלאית ביוטכנולוגיה חקלאית היא כלי חשוב במאמץ העולמי להילחם בחוסר ביטחון תזונתי.  
קרנות והשקעות
גרנות, באמצעות GFF מבצעת השקעות ישירות בסטרטאפים, קרנות הון סיכון ומיזמים נוספים הסינרגטיים לפעילות הקבוצה בתחום חקלאות העתיד.