אנרגיה ותשתיות

כחלק ממגמה כלל עולמית גם גרנות פועלת בתחום האנרגיה והתשתיות. גרנות שותפה במספר חברות העוסקות באנרגיה חלופית ובהנחת תשתיות והובלה בפרויקטים בישראל ובכל העולם.

תאגידי אנרגיה ותשתיות

רימון בע"מ

קבוצת רימון הינה מהגדולות בישראל בתחום תשתיות המים, אנרגיה מתחדשת וגז טבעי כבר למעלה מ-25 שנים. הקבוצה מספקת פתרונות יעילים מקצה אל קצה למגזר הפרטי בארץ ובחו"ל בעזרת יכולות הנדסיות ומערכי תפעול מתקדמים.​
החברה הונפקה בשנת 2021, ומציגה שיעורי צמיחה מרשימים.​

משקי אנרגיה

גרנות שותפה בחברה הציבורית שהונפקה בשנת 2021, ומחזיקה כ-50% בחברת דליה שהיא יצרן החשמל הפרטי מהגדולות בארץ.​

גרנות סאן

שותפות של סיבן (50%) עם משקי אנרגיה ב- 4 מתקנים סולאריים על גגות שונים.​
רימון בע"מ
קבוצת רימון הינה מהגדולות בישראל בתחום תשתיות המים, אנרגיה מתחדשת וגז טבעי כבר למעלה מ-25 שנים. הקבוצה מספקת פתרונות יעילים מקצה אל קצה למגזר הפרטי בארץ ובחו"ל בעזרת יכולות הנדסיות ומערכי תפעול מתקדמים.​
החברה הונפקה בשנת 2021, ומציגה שיעורי צמיחה מרשימים.​
משקי אנרגיה
גרנות שותפה בחברה הציבורית שהונפקה בשנת 2021, ומחזיקה כ-50% בחברת דליה שהיא יצרן החשמל הפרטי מהגדולות בארץ.​
גרנות סאן
שותפות של סיבן (50%) עם משקי אנרגיה ב- 4 מתקנים סולאריים על גגות שונים.​